موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

افرادی که از درون چاق هستند!

افرادی که از درون چاق هستند!

افراد لاغر اندام ورزش را کنار نگذارند!

محققان انگلیسی معتقدند افراد لاغر اندام نیز نباید ورزش کردن را کنار بگذارند. آن‌ها گرچه ممکن است از بیرون متناسب و بدون چربی به نظر برسند، ولی همچنان در معرض خطر تجمع چربی در اطراف اندام‌های داخلی بدن قرار دارند. بر اساس مطالعات، هیچ ارتباط مستقیمی بین چربی اطراف بدن با چربی داخل بدن وجود ندارد.
در این مطالعه که از سال 1994 آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است، محققان چربی داخل بدن بیش از 800 نفر را اندازه‌گیری کردند. نتیجه این مطالعه نشان داد که در بسیاری از شرکت‌کنندگان لاغر نیز همانند افراد چاق، چربی به صورت یک توده دور ارگان‌های بدن را فرا گرفته است.
متأسفانه بسیاری از افراد لاغر اندام با تصور اینکه چربی بدن آن‌ها در حد نرمال قرار دارد، ورزش را جدی نمی‌گیرند. در حالی که ممکن است آن‌ها نیز به اندازه افراد چاق در معرض خطر بیماری‌های قلبی عروقی و دیگر ناهنجاری‌های مرتبط با افزایش چربی بدن باشند.
 
1397/05/22