موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

گینر

توضیحات

موارد مصرف گینر

- افزایش وزن
- افزایش توده عضلانی 
- جذب بیشتر پروتئین
- افزایش سرعت سنتز پروتئین در بدن