موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

گلوکوز امین و MSM در کنار هم معجزه می‌کنند!

گلوکوز امین و MSM در کنار هم معجزه می‌کنند!

یک مکمل غضروف ساز خوب باید چه ترکیباتی داشته باشد؟

نتایج یک تحقیق نشان داد که مصرف هم‌زمان گلوکز آمین و متیل ‌سولفونیل‌ متان (MSM) دو برابر زمانی که هرکدام به‌تنهایی استفاده شوند، در بهبود دردهای مفاصل نقش دارد. در این مطالعه 12 هفته‌ای، مشخص شد که حتی اگر یک مکمل مفاصل و استخوان حاوی ماده گران‌قیمتی چون کندروئیتین هم نباشد، هنوز هم می‌تواند تأثیرات چشمگیری در کاهش التهاب و دردهای مفصلی داشته باشد.
پیش‌ از این یکسری مطالعات که بر روی غضروف مدل‌های آزمایشگاهی آرتروز انجام شده بود، نشان داده بود که استفاده از گلوکز آمین یا کندروایتین تأثیرات مفیدی در غضروف سازی دارد. به همین علت در بهترین مکمل‌های غضروف ساز ترکیبی از گلوکزامین (1500 میلی‌گرم) و کندروئیتین (1200 میلی‌گرم) به کار می‌رود. درصورتی‌که به این ترکیب MSM نیز اضافه شود اثربخشی آن حتی از این هم بیشتر می‌شود.
کندروئیتین یک ماده گران‌قیمت است و قیمت آن حدود 5 تا 10 برابر گلوکز آمین است. اگر ترکیب گلوکز امین و MSM نیز همان‌قدر مؤثر باشد، پس می‌توان کندروایتین را از فرمولاسیون مکمل‌های غضروف ساز حذف کرد و یک مکمل بسیار اقتصادی‌تر وارد بازار کرد. برای آزمودن این نظریه، محققان یک آزمایش 12 هفته‌ای را بر روی 118 بیمار مبتلا به  آرتروز خفیف تا متوسط انجام دادند. این آزمایش با وجودی که از کندروئیتین سولفات استفاده نشد، نتایج خیلی خوبی در پی داشت.

مکمل‌های غضروف ساز ارزان اما مؤثر!

یک گروه از شرکت‌کنندگان در این آزمایش، 3 بار در روز 500 میلی‌گرم گلوکز آمین سولفات استفاده می‌کرد. گروه دیگر سه بار در روز 500 میلی‌گرم MSM استفاده می‌کرد و گروه سوم هر دو را هم‌زمان استفاده می‌کرد.
در گروهی که فقط از گلوکز آمین استفاده می‌شد شاخص درد از 1.74 به 0.65 کاهش پیدا کرد. گروهی که فقط از MSM استفاده می‌کرد شاخص درد از 1.53 به 0.74 کاهش پیدا کرد. در گروه سوم شاخص درد از 1.7 به 0.36 کاهش پیدا کرد! در گروه سوم تأثیر مکمل در کاهش درد و التهاب مفاصل تقریباً 2 برابر زمانی بود که از هریک از این ترکیبات به‌تنهایی استفاده شده بود.
اگرچه در این مطالعه تأثیر کندروایتین سولفات با دیگر ترکیبات مقایسه نشد اما این را ثابت کرد که افراد می‌توانند با مصرف روزانه 1500 میلی‌گرم گلوکز آمین و 1500 میلی‌گرم MSM نتایج بسیار رضایت بخشی را کسب کنند و شاید اصلاً نیاز به مصرف ترکیبات گران‌قیمتی چون کندروئیتین نداشته باشند. بدون حضور کندروایتین، شما می‌توانید مکمل غضروف ساز را حدود 40 تا 50 درصد ارزان‌تر بخرید.

دکتر روزا ابوالقاسم
 
 
1399/01/04