موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

آخرین آمار کرونا در ایران و جهان تا 29 آذر 99

آخرین آمار کرونا در ایران و جهان تا 29 آذر 99
به نقل از خبرگزاری ایمنا طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلا به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۷۱۶ هزار و ۹۲۲ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۷۶ میلیون و ۱۳ هزار و ۷۴ نفر رسیده که تعداد مبتلایان جدید آن افزایشی بوده است.
فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۲ هزار و ۳۴۵ نفری در یک روز به تعداد یک میلیون و ۶۸۱ هزار و ۲۴۹ نفر رسیده که آمار فوتی‌های جدید در این بخش افزایشی بوده است.
آمار بهبود یافتگان نیز به ۵۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۶۰۶ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.
۱. آمریکا ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۳۵۳ نفر (۲۵۴ هزار و ۶۸۰ نفر)
۲. هند ۱۰ میلیون و چهار هزار و ۸۲۵ نفر (۲۶ هزار و ۹۹۱ نفر)
۳. برزیل هفت میلیون و ۱۶۳ هزار و ۹۱۲ نفر (۵۲ هزار و ۳۸۵ نفر)
۴. روسیه دو میلیون و ۷۹۱ هزار و ۲۲۰ نفر (۲۸ هزار و ۵۵۲ نفر)
۵. فرانسه دو میلیون و ۴۴۲ هزار و ۹۹۰ نفر (۱۵ هزار و ۶۷۴ نفر)
۶. ترکیه یک میلیون و ۹۸۲ هزار و ۹۰ نفر (۲۶ هزار و ۴۱۰ نفر)
۷. بریتانیا یک میلیون و ۹۷۷ هزار و ۱۶۷ نفر (۲۸ هزار و ۵۰۷ نفر)
۸. ایتالیا یک میلیون و ۹۲۱ هزار و ۷۷۸ نفر (۱۷ هزار و ۹۹۲ نفر)
۹. اسپانیا یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۴۴۸ نفر (۱۱ هزار و ۸۱۵ نفر)
۱۰. آرژانتین یک میلیون و ۵۳۱ هزار و ۳۷۴ نفر (هفت هزار و دو نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۶۵۱ نفر مبتلا و هفت هزار و ۱۲۱ مبتلا جدید در جایگاه پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان قرار دارد.
آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۲۰ هزار و ۸۴۵ نفر (دو هزار و ۷۹۴ نفر)
۲. برزیل ۱۸۵ هزار ۶۸۷ نفر (۸۱۱ نفر)
۳. هند ۱۴۵ هزار و ۱۷۱ نفر (۳۴۲ نفر)
۴. مکزیک ۱۱۷ هزار و ۲۴۹ نفر (۷۶۲ نفر)
۵. ایتالیا ۶۷ هزار و ۸۹۴ نفر (۶۷۴ نفر)
۶. بریتانیا ۶۶ هزار و ۵۴۱ نفر (۴۸۹ نفر)
۷. فرانسه ۶۰ هزار و ۲۲۹ نفر (۳۷۴ نفر)
۸. ایران ۵۳ هزار و ۲۷۳ نفر (۱۷۸ نفر)
۹. روسیه ۴۹ هزار و ۷۶۲ نفر (۶۱۱ نفر)
۱۰. اسپانیا ۴۸ هزار و ۹۲۶ نفر (۱۴۹ نفر) 1399/09/29