موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

گرم شدن هوا چه خطراتی در باروری دارد؟

گرم شدن هوا چه خطراتی در باروری دارد؟

گرمای زیاد باروری را کاهش می‌دهد!

مسلماً گرمای این روزها، همه شما را کلافه کرده و امانتان را بریده است. گرمازدگی و از دست دادن آب بدن می‌تواند عوارض فراوانی بر سلامت شما داشته باشد. در یک مطالعه که وضعیت زاد و ولدها در طول 80 سال، در ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار گرفت، نشان داد که افزایش درجه حرارت بر باروری تأثیر منفی دارد و نرخ زاد و ولد را کاهش می‌دهد. با توجه به سیر صعودی گرمایش جهانی، این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد.
برخی معتقدند که علت کاهش زاد و ولد در آب و هوای گرم، کاهش برقراری رابطه جنسی توسط زوجین است. در صورتی که نتایج چندین مطالعه نشان داده است که زوجین در آب و هوای گرم، روابط جنسی بیشتری دارند. محققان این مطالعه، معتقدند که احتمالاً علت کاهش باروری در هوای گرم، کاهش تعداد اسپرم مردان است؛ زیرا بالا رفتن دمای بدن مردان، تولید اسپرم را در بیضه کاهش می‌دهد.

گرمای هوا باعث کنترل جمعیت می‌شود!

برخی از محققین این اتفاق را خبری خوب تلقی می‌کنند و معتقدند که گرم شدن هوا راه خوبی برای کنترل جمعیت در این سیاره است. در واقع آنان فکر می‌کنند که به این طریق می‌توان تعادل مناسبی بین منابع زیست محیطی و جمعیت برقرار کرد. درحالی که این پدیده، مخالفانی نیز دارد. مخالفان این نظریه معتقدند که برای کنترل جمعیت می‌بایست دانش خانواده‌ها، به خصوص زنان را در زمینه راه‌های کنترل تولد افزایش دهیم.
گرمای رو به افزایش هوای کره زمین، ممکن است در آینده تأثیراتی مخرب بر پایداری جمعیت در این سیاره داشته باشد. از طرفی برخی از مطالعات نیز نشان داده است که گرمای هوا سلامتی مادر و جنین را به خصوص در سه ماهه آخر بارداری تحت تأثیر قرار می‌دهد. به نظر می رسد سیر صعودی گرمای هوا، به نفع نسل بشر نباشد.
 
 
1397/05/13