موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

خطر بیماری دیابت را جدی بگیرید

خطر بیماری دیابت را جدی بگیرید

اهمیت آگاهی عمومی در زمینه بیماری‌های غیر واگیر مانند دیابت

در ایران از هر ۱۰۰ هزار نفر بیمار دیابتی، 17.5 بیمار جان خود را از دست می‌دهند. بر اساس مطالعات انجام‌شده، فقط ۲۵ درصد از خانواده‌ها در جهان به آموزش مطلوب در مورد بیماری دیابت دسترسی دارند که این رقم در ایران، کمتر است. دکتر شهین یاراحمدی، رئیس اداره غدد و متابولیک دفتر مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت، با بیان این مطلب، به آمار مرگ و میر بیماری دیابت اشاره کرد: «بین کشورهای منطقه، بحرین بیشترین مرگ ناشی از بیماری دیابت؛ یعنی ۹۸ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار بیمار دیابتی و ژاپن کمترین میزان مرگ ناشی از این بیماری را با ۴ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار بیمار دیابتی دارد.
این بررسی در ایران نیز نشان می‌دهد به‌طور متوسط 17.5 مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر دیابتی رخ می‌دهد که در همین راستا در برنامه ایران، ۴ بیماری اصلی غیر واگیر مهم و عوامل خطر این بیماری‌ها را بررسی کردیم و هدف این است که میزان مرگ ناشی از این بیماری‌ها را کاهش دهیم. دکتر یاراحمدی یکی از فعالیت‌های وزارت بهداشت را آموزش و افزایش سطح آگاهی عموم مردم ذکر کرد و افزود: علاوه بر برنامه‌های سالانه برای آموزش مردم، در طول هفته ملی دیابت، آموزش‌ها گسترده‌تر می‌شود تا با افزایش آگاهی، دیابت را در خانواده‌ها کنترل کنیم چراکه خانواده در مدیریت، مراقبت و پیشگیری از دیابت، نقش اساسی دارد و با این کار، علاوه بر پیشگیری از دیابت و کاهش عوارض آن، از هزینه‌های ناشی از مراقبت و درمان دیابت نیز کاسته خواهد شد.
 
1398/01/21