موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

دیابت


دیابت

دیابت  Diabetes

دراین بیماری بدن انسولین کافی تولید نمیکند
سلولهای بدن انسولین تولید شده را دریافت نمیکنند

مشکلاتی که دیابت برای بدن ایجاد میکند:

-خستگی
-کمبود آب بدن
- آسیب به اندامهای حیاتی بدن

کنترل دیابت از روشهای زیر امکان پذیر است:

-رژیم غذایی
- ورزش
- دارو