موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

کرم مرطوب کننده صورت سینره، پوست خشک

  • کرم مرطوب کننده صورت سینره، پوست خشک
  • کد محصول: 22172
  • دسته بندی: مرطوب کننده ، آبرسان
  • برند: سینره
  • کشور سازنده : ایران
  • سایز محصول: 65ml
1277
امتیاز کاربران:
5
قیمت:
۱۶۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

کــرم مرطــوب کننــده سینره مناســب پوســت هاى خشــک و معمولى، بــا فراهــم آوردن رطوبــت مانــدگار باعــث حفظ طــراوت و شــادابى پوســت مــى شــود و از عوامل مخرب محیطى بر روى پوست جلوگیرى مى کند. همچنین مرطوب کننده سینره حاوی فاکتورهای مرطوب کننده طبیعی جهت رطوبت رسانی و احیای پوست و رفع خشکی می باشد. رطوبــت مــورد نیــاز پوســت از لایــه هــاى زیریــن پوســت گرفتــه مــى شــود، ولــى چــون مقــدار زیــادى از رطوبــت پوســت تبخیــر مــى شــود ممکــن اســت پوســت دچــار کمبــود آب و خشــکى گــردد. بــه طــور طبیعــى پوســت داراى مــوادى اســت کــه رطوبــت را در پوســت حفــظ مــى کننــد. بــه عــلاوه لایــه چربــى روى ســطح پوســت از تبخیــر بیــش از حــد آب جلوگیــرى مــى کنــد. شستشــوى زیــاد پوســت باعــث از بیــن رفتــن چربــى ســطح پوســت و مــواد نگهدارنــده آب میشود. آب و هــواى ســرد و خشــک، کــم بــودن ترشــح چربى از غدد چربى، کمبود برخى ویتامین ها، وجود برخى بیمارى ها و افزایش سن باعث تشدید خشکى پوست مى گردند. خشــکى پوســت گاهــى بــا خــارش و قرمــزى و در مــوارد شــدیدتر بــا تــرك خوردگــى پوســت همــراه اســت. تــرك خوردگــى هــاى پوســت دردنــاك هســتند و پوســت را در مقابل نفوذ باکترى ها آسیب پذیر مى نمایند. کرم سینره حاوی روغن سبوس برنج و آرگان می باشد و علاوه بر آبرسانی باعث احیای پوست نیز میگردد.


موارد مصرف کرم مرطوب کننده صورت سینره

- مرطوب کننده عمیق و مؤثر با دوام طولانی
- تسریع بازسازی لیپیدهای ازدست رفته پوست و رفع خشکی
- افزایش مقاومت پوست در برابر عوامل مخرب محیطی
- مناسب پوست معمولی و خشک
- حاوی عصاره مخمر وفاکتور مرطوب کننده طبیعی NMF
- دارای روغن آرگان و روغن سبوس برنج جهت رطوبت رسانی، محافظت و احیای پوست
- حاوی اسکوالن و شی باتر برای حفظ نرمی و لطافت پوست
- فاقد پارابن
- بدون انجام تست حیوانی یا کرولتی فری

مشخصات
- کرم
- تیوپی
- 65 میل

روش مصرف
برای استفاده از کرم مرطوب کننده صورت مخصوص پوست های معمولی تا خشک سینره بهتر است صورت شما تمیز باشد البته استفاده  از  کرم مرطوب کننده صورت مخصوص پوست‌های معمولی تا خشک سینره در تمام طول روز نیز می توان استفاده کرد اما برای درمان خشکی پوست بهترین زمان استفاده از کرم مرطوب کننده صورت مخصوص پوست های معمولی تا خشک سینره  صبح ها بعد از حمام است.

شرایط نگهداری 
در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب و دسترس کودکان نگهداری شود.

 ترکیبات کرم مرطوب کننده صورت سینره - Hydra Plus Timeless Moisturizing Cream Cinere

آب ، گلیسیرین ، اسکوالن ، روغن آرگان ، شی باتر ،آلانتوئین ، روغن سبوس برنج ، عصاره مخمر ، آلئوریتیک اسید ، اکتیل دودسیل پی سی ای ، گلیکوپروتئین، سرآمیدون، NMF

روغن آرگان

ایــن روغــن قــدرت جــذب بالایــى دارد و بــه راحتــى جــذب پوســت مــى شــود. روغــن آرگان سرشــار از اســید هــاى چــرب ضــرورى و ویتامیــن E میباشد و علاوه بر مرطوب نمودن پوست، باعث تغذیه پوست مى شود. امروزه خاصیت ضد چروك این روغن مورد توجه واقع شده است.

روغن سبوس برنج

این روغن سرشار از آنتى اکسیدان هاى طبیعى و استرول هاى گیاهى است و خاصیت مرطوب کنندگى فوق العاده اى دارد.

سرآمیدون

از مشــتقات پیرولیــدون کربوکســیلیک اســید اســت کــه شــبیه ســرآمیدهاى طبیعــى پوســت عمــل مــى کنــد. ســرآمیدون، پوســت را ترمیــم مــى کنــد و ساخت چربــى هــاى پوســت را افزایش میدهد. ســرآمیدها حــدود 45%ســاخت چربــى هــاى پوســت را تشــکیل مــى دهنــد. در افــراد مبتــلا بــه خشــکى شــدید پوست، میزان این سرآمیدها به شدت کاهش مى یابد.

شی باتر

شی باتر دارای خواص مرطوب کننده بوده و با ایجاد سد نفوذ ناپذیری، از تبخیر آب از سطح پوست جلوگیری می کند. عصاره این گیاه از خواص ضد التهابی برخوردار بوده و در بهبود زخم اگزما، خشکی پوست، لک های تیره و کاهش علایم پسوریازیس موثر است.

گلیسیرین

گلیسیرین برای تهیه لوسیون و کرمهای صورت به کار می‌رود. گلیسیرین رطوبت را در سطح پوست نگه می‌دارد. از این ماده برای تهیه لوازم آرایشی نیز استفاده می‌شود، چون حلال خوبی است و باعث جذب رطوبت در سطح پوست شده و پوست را نرم و چرب می‌کند. چون گلیسیرین یک مایع با قدرت بالای جذب رطوبت است با استفاده از مواد گلیسیرینه پوست خشک نمی‌شود.

اسکوالن

یک ترکیب طبیعى است که شبیه چربى پوست مى باشد و مانع تبخیر آب از سطح پوست مى شود.

عصاره مخمر

عصــاره مخمر حــاوى برخــى پروتئیــن هــا، اســید هــاى آمینــه و ویتامیــن هــاى گــروه ب است. عصــاره مخمــر باعــث ترمیــم پوســت مــى گردد و پوست را به مدت طولانی مرطوب نگه میدارد.

NMF

ایــن کمپلکــس حــاوى اوره، پـــیرولیدون کـــربوکسیلیک اســید، اســید هــاى آمینــه، امــلاح و برخــى قندهــا مــى باشــد. ترکیبى مشــابه NMF طبیعی  دارد و پس از نفوذ به درون پوست جایگزین NMF از دست رفته پوست می شود. ایــن مــاده بــا آب موجــود در پوســت پیونــد ایجــاد مــى کنــد و از خــارج شــدن آب از پوســت جلوگیری میکند.بنابراین رطوبت پوست به طور فعال افزایش مى یابد و پوست دوباره حالت مرطوب و شاداب خود را به دست مى آورد.