موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

چند ورزش ساده جهت تقویت عضلات مچ دست و انگشتان


چند ورزش ساده جهت تقویت عضلات مچ دست و انگشتان

تقویت عضلات مچ دست

انجام چند ورزش ساده جهت تقویت عضلات مچ دست و انگشتان در طول روز برای جلوگیری از آسیب های جدی به دست در حین انجام کارهای روزمره ضروری است.انجام این تمرینات از ابتلا به بسیاری از بیماریهای مچ دست مانند سندرم تونل کارپال، آرتروز انگشت شست، بیماری دوکرون (التهاب تاندون شست) وغیره جلوگیری می کند. در این ویدئو چندورزش ساده جهت تقویت مچ دست به شما آموزش داده میشود.
این تمرینات باعث تقویت تمامی عضلات مچ و انگشتان دست میشود مانند عضلات اکستنسور و فلکسور مچ دست، عضلات اکستنسور و فلکسور انگشتان، عضلات پرونیشن و سوپینیشن مچ دست، عضلات اداکتور شست وغیره.