موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

نقش سیر در افزایش اشتهای نوزادان

نقش سیر در افزایش اشتهای نوزادان

تأثیر مثبت سیر بر تغذیه شیرخواران

مطالعات نشان داده است که اگر مادران در دوران شیردهی یک ساعت قبل از شروع شیر دادن، کمی سیر بخورند، برای تحریک اشتهای نوزادان بسیار مفید است. طعم و بوی تند و خاص سیر در شیر مادر موجب می‌شود که نوزاد تمایل بیشتری به خوردن شیر داشته باشد. این نظریه در بررسی‌هایی که در مرکز تحقیقاتی در فیلادلفیا انجام شده مطرح گردیده است.
برای آزمایش این نظریه و اثبات نقش سیر در افزایش اشتهای نوزادان، به یک گروه مادران شیرده یک کپسول سیر و به نیمی دیگر یک کپسول حاوی مواد بی‌اثر(پلاسبو) داده شد و مشاهده گردید در شیر مادرانی که سیر خورده بودند بوی تند سیر منعکس شده است. نوزادان گروهی که از سیر استفاده کرده بودند، مدت بیشتری به مک زدن پستان مادر ادامه می‌دادند و درنتیجه مقدار بیشتری شیر می‌خوردند. به طور کلی محققان معتقدند که بوهای تند در شیر مادر مانند بوی سیر، موسیر، تره و غیره اشتهای نوزادان را افزایش می دهد.
این در حالی است که الکل اثر عکس سیر را داراست یعنی بوی الکل، اشتها را کاهش می‌دهد، توانایی مک زدن را ضعیف می‌کند و در تولید شیر اثر منفی دارد.
 
 
1397/08/01