موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

خوردن زنجبیل در دوران بارداری مفید است یا مضر؟!

خوردن زنجبیل در دوران بارداری مفید است یا مضر؟!

فواید خوردن زنجبیل در دوران بارداری چیست؟

بسیاری از زنان باردار در مورد مزایا یا عوارض خوردن زنجبیل در دوران بارداری سؤال می‌کنند. با آنالیز 12 مطالعه مختلف در سال 2014 که بیش از 1278 زن باردار را شامل می‌شد، مشخص گردید که زنجبیل می‌تواند تهوع بارداری را تا حد زیادی بهبود بخشد، در حالی که تأثیر زیادی بر روی استفراغ دوران بارداری نداشت. به طور کلی بر اساس مطالعات دو مکمل زنجبیل و ویتامین B6 نقش مؤثری در کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری دارند. استفاده از زنجبیل برای کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری توسط کالج متخصصین زنان و زایمان امریکا نیز تائید شده است.
چنانچه اشاره شد بسیاری از تحقیقات تأثیرات مثبت غذاهای حاوی زنجبیل و همچنین چای و نوشیدنی‌های زنجفیلی را در کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری نشان داده‌اند. با این وجود گروه مطالعاتی لکسی کامپ معتقدند که زنجبیل نسبت به ویتامین B6 و متوکلوپرامید تأثیر کمتر و یا مساوی در کاهش تهوع دارد و در کاهش استفراغ تأثیری ندارد.

عوارض خوردن زنجبیل در دوران بارداری چیست؟

متخصصان معتقدند که زنجبیل تحرکات دستگاه گوارش، ترشح بزاق، صفرا و دستگاه گوارشی را افزایش می‌دهد و بدین طریق میزان تهوع و استفراغ را در این دوران کاهش می‌دهد. در مقابل زنجبیل به دلیل اثر مهاری بر آنزیم ترومبوکسان  و تأثیری که بر عملکرد پلاکت‌ها دارد، ریسک خونریزی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین استفاده از زنجبیل در افرادی که در حال استفاده از داروهای ضد انعقاد هستند، توصیه نمی‌شود.
 

 
 
 
1397/02/17