موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

جدیدترین روش درمان سرطان

جدیدترین روش درمان سرطان

روشی جدید برای درمان انواع سرطان


زهرا نظری فوق تخصص هماتولوژی با بیان اینکه داروی Rigvir یک سلول غیر دستکاری شده و Non-pathogenic است گفت: این دارو دارای قابلیت بسیار پایدار و بدون عوارض جانبی است. همچنین این دارو کاملا ایمن و بر روی بیش از 200 بیمار دارای انواع سرطان آزمایش شده و تاثیر آن قابل توجه بوده است .  این درمان با بسیاری از درمان های معمول در سرطان مانند شیمی درمانی، رادیو تراپی و جراحی متفاوت است. چون هیچکدام از این درمانها دارای تاثیر بلند مدت و بدون عوارض جانبی نیستند.
  دکتر نظری توضیح داد: آزمایش های بالینی اثر گذاری Rigvir بر روی انواع سرطان ها از جمله سرطان پوست، ریه، مغز، پروستات، کلیه، پانکراس، معده، رحم و روده ثابت شده است و تنها پزشکانی که توسط مرکز  virotherapy آموزش دیده اند می توانند از این روش درمانی استفاده کنند.
  فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی ادامه داد: موسسه  Hope4cancer که بزرگترین مرکز تحقیقات سرطان در زمینه ویروس شناسی در لتونی به سرپرستی Dr Zahra nazariو   Dr site venskus وDr aina muceniece با افتخار  Rigvir را به عنوان یک درمان موثر در سرطان معرفی میکند.
  وی با بیان اینکه داروی  Rigvir به عنوان یک ویروس که توانایی مورد هدف قرار دادن سلول های سرطانی را دارد بدون آنکه عوارض جانبی داشته باشد عمل می کند; همچنین این دارو سیستم ایمنی را فعال می کند در حالیکه شیمی درمانی و رادیو تراپی آن را متوقف می کند. نتایج اولیه این شیوه درمانی سریعتر و موثرتر از رادیو تراپی و شیمی درمانی است زیرا منجر به حذف سلول های سمی میشود و در صورتیکه در شیمی درمانی و رادیوتراپی سمیت همچنان باقی است و کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی تصریح کرد: این دارو باید در تومورهاى موضعى و متاستاز شده و همچنین به عنوان دارو قبل و بعد از جراحى براى جلوگیرى از متاستاز و همچنین تومورهاى مقاوم به درمان با رادیوتراپى و شیمى درمانى استفاده شود.
وی افزود: مطالعات بالینى و کشف این دارو در سال 2015 شروع شد و اولین آزمایش بر روى ویروس ECHO آغاز شد که شامل گروهى از بیماران بود که نسبت به درمانهاى رایج ناموفق بودند.این دارو به دلیل شهرى که در آن کشف شد به اسم Rigvir نامگذارى شد،این ویروس از روده اطفال زیر ١٠ روز گرفته و استخراج مى شود.

1397/10/15