موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

برای تقویت اسپرم چه بخوریم؟

برای تقویت اسپرم چه بخوریم؟

برای تقویت اسپرم‌ ویتامین C بخورید

تحقیقات متعددی نشان داده است که خوردن ویتامین C می‌تواند به  تقویت اسپرم کمک کند. بر اساس آزمایش‌هایی که بر روی حیوانات انجام شده است، کمبود ویتامین C در خون، به طور قطع موجب کاهش تولید اسپرم فعال می‌شود. تحقیقاتی که بر روی انسان‌ها انجام شده است نیز، نشان می‌دهد مصرف ویتامین C در افزایش قدرت باروری اسپرم مردان مؤثر است. مردانی که بیش از 25 درصد اسپرم‌های کم‌تحرک داشته باشند، نمی‌توانند بچه‌دار شوند.
بر طبق تحقیقاتی که توسط تیم تحقیقاتی دکتر ویلیام هریس انجام شد، زمانی که برای این بیماران روزی 1000 میلی‌گرم ویتامین سی تجویز شد ، پس از دو ماه نتایج مثبتی مشاهده کردند. به طوری که میزان اسپرم‌های فعال آن‌ها به بیش از 60 درصد رسید و اسپرم‌ها 30 درصد بیشتر تحرک داشتند. نکته جالب اینکه همسران تمام بیمارانی که تحت درمان با ویتامین C قرار داشتند، پس از دو ماه باردار شدند. در حالی که هیچ‌یک از افراد گروه شاهد که ویتامین C نخورده بودند، به چنین موفقیتی دست نیافتند.
 

چه میزان ویتامین C برای تقویت اسپرم‌ها لازم است؟

این سؤال موضوع تحقیقات دیگری بود که توسط دکتر هریس و همکارانش انجام شد. آن‌ها در تحقیقی خوردن دو سطح از ویتامین سی را مورد بررسی قرار دادند. یکی 200 میلی‌گرم در روز و دیگری 1000 میلی‌گرم در روز. نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر مقدار  1000 میلی‌گرم ویتامین C  در روز بیشتر است و داوطلبان 45-25 ساله این مطالعه , سریع‌تر به نتیجه دلخواه رسیده بودند. با این وجود پس از 4-3 هفته، مصرف 200 میلی‌گرم ویتامین C  در روز نیز اثربخش بوده و منجر به تقویت اسپرم‌ها شده بود؛ بنابراین نتیجه این تحقیق را می‌توان چنین بیان نمود که هر دو مقدار ویتامین C مؤثر است با این تفاوت که دوز بالاتر سه برابر زودتر نتیجه‌بخش است.
 
1397/03/19