موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

کم خونی Anemia


کم خونی Anemia

کم خونی باعث میشود که خون شما توانایی اکسیژن رسانی به سلولهای بدنتان را نداشته باشد. کمبود آهن شایع ترین نوع کم خونی میباشد.

دلایل کم خونی عبارتند از:

.        خونریزی به هر دلیل

.         تولید ناکافی گلبولهای قرمز

.        تخریب گلبولهای قرمز

.         قاعدگی یا پریودهای سنگین با خونریزی زیاد

.         بارداری

.         زخم معده

.         پلیپ روده و سرطان روده

.         بیماریهای ژنتیک و رژیم غذایی که آهن و ویتامین B12 کافی نداشته باشد را میتوان از علل کم خونی دانست.