موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

تقویت مچ پا جهت جلوگیری از پیچ خوردگی های مکرر(قسمت دوم)


تقویت مچ پا جهت جلوگیری از پیچ خوردگی های مکرر(قسمت دوم)

تمرینات ورزشی ساده جهت تقویت مچ پا


پیچ خوردگی مچ پا شایع‌ترین آسیب پا، به حساب می آید. این آسیب دیدگی زمانی رخ می دهد که یک یا تعداد بیشتری از رباط ها دچار کشیدگی، پیچ خوردگی یا پارگی شوند. در پیچ خوردگی جزئی، رباط کشیده می شود، اما در موارد جدی رباط ممکن است دچار پارگی شود. بیشتر اوقات پیچ‌خوردگی به دنبال گذاشتن پا روی یك سطح ناصاف، پایین آمدن نادرست هنگام پرش یا شوت كردن جسمی كه به سادگی جابه‌جا نمی‌شود رخ می‌دهد. درد، تورم و التهاب از مهمترین علائم پیچ خوردگی هستند. با تقویت مچ پا تا حدود زیادی می توانید از پیچ خوردگی های مکرر مچ پا جلوگیری کنید.
معمولاً هنگامی مچ پای شما دچار پیچ خوردگی و دیگر انواع آسیب‌دیدگی می‌شود که ناگهان از حالت سکون به فعالیت درآیید و یا یک حرکت ناگهانی در آن ایجاد کنید. در این حالت اعصاب، عضلات و دیگر بافت‌ها تحریک می‌شوند. رگ‌ها و مویرگ‌ها پاره می‌شوند و خون نشت می‌کند. به منظور آغاز فرایند ترمیم، خون بیشتری به منطقه هجوم می‌آورد. تجمع مایع سریع‌تر از تخلیه آن اتفاق می‌افتد و بدین ترتیب تورم رخ می‌دهد.
بیشترین جراحات مچ پا، پیچ خوردگی به سمت داخل است که ممکن است موجب:
•    رگ به رگ شدن (به دلیل پارگی لیگامان ها)
•    پارگی عضلات و جراحت زردپی‌ها
•    شکستگی استخوان
•    دررفتگی استخوان‌های ناحیه قوزک پا
در این ویدئو، به آموزش چند حرکت پیشرفته به منظور تقویت مچ پا و جلوگیری از پیچ خوردگی های مکرر می پردازیم.