موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

اشعه های فرابنفش


اشعه های فرابنفش

آفتاب سوختگی و اثرات آن 

اشعه های فرا بنفش از نوع اشعه نامرئی هستند.
این اشعه ها از پوست عبور میکنند و به سلولهای پوست آسیب میزنند.
برنزه کردن پوست هم ناسالم است.
این اشعه ها در هر دما و هر فصلی میتواند به پوست آسیب برساند.
همچنین باعث مشکلات چشم ، چین و چروک ، خالهای پوستی  و سرطان پوست شود.
برای حفاظت از خود از بودن زیر نور آفتاب در ساعات اوج تابش جلوگیری کنید و همچنین از ضد آفتاب ها با SPF 15 به بالا استفاده کنید.