موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

پرو استار

پرو استار
تمامی محصولات پرواستار بسیار کم شیرین هستند. و حاوی مقادیر قابل توجه ای پروتئین و سایر ریز مغذی های مفید می باشند. لذا به افراد در سن رشد بسیار توصیه می شود. در کارخانه غذایی جمشاسب محصولاتی با ارزش غذایی مشخص، سودمند و بسیار خوش طعم تولید میگردد که توسط پزشکان تغذیه، قهرمانان ورزشی، مدل ها و هر کس که در کار خود متمایز است توصیه شده است.
محصولات پرو استار بر اساس دانش روز جهانی و داشته های طب سنتی ایرانی فرموله شده اند. تا ضمن داشتن خواص متعدد، از لحاظ طبع نیز متعادل باشند.
یکی از موانع رشد کودکان مصرف بی رویه غذا های شیرین است. بنا بر اعتقاد پزشکان و متخصصان تغذیه مواد شیرین باعث ترشح انسولین شده و انسولین مانع ترشح هورمون های رشد می شود. لذا باید فرهنگ تغذیه آنان بازنگری و اصلاح شود. و این امر بدون پیشنهاد محصولات مفید جایگزین امکان پذیر نخواهد بود.
 

محصولات