موسس و مسئول فنی دکتر بهرام دهخوارقانی شماره مجوز فروش اینترنتی9073/ص/1396

5 اشتباه در تمرین بدنسازی, اسکوات

 

5اشتباه در تمرین بدنسازی, اسکوات


در این مقاله با عناوین زیر آشنا می شوید:

- تمرین بدنسازی اسکوات چیست؟

- 5 اشتباه رایج در تمرین بدنسازی , اسکوات

تمرین بدنسازی اسکوات چیست؟

اسکوات یکی از محبوبترین حرکات بدنسازی است که تمامی عضلات بدن را درگیر می کند و باعث بهبود سیستم قلبی- عروقی و بهبود وضعیت تنفسی می شود اما تمرکز اصلی حرکت اسکوات بر روی عضلات چهارسر ران و سرینی میانی و سرینی بزرگ است.

5 اشتباه رایج در تمرین بدنسازی اسکوات


اشتباه شماره 1 -
انجام ندادن حرکات کششی و گرم نکردن بدن قبل از تمرینات بدنسازی

برای انعطاف پذیری کلی بدن قبل از تمرینات بدنسازی بویژه حرکت اسکوات باید حرکات گرم کردن از قسمت فوقانی تا اندامهای تحتانی بدن انجام گیرد.تقویت شانه ها با کش بدنسازی باعث تقویت شانه ها شده و هنگام هالتر زدن و انجام حرکت اسکوات فشار را از روی گردن و پنجه پا به عضلات شانه و پاشنه پا منتقل می کندو مانع از ابتلابه دیسک گردن می شود.همچنین علاوه بر تقویت عضلات شانه عضلات لگن هم باید تقویت شود.


اشتباه شماره 2– در بدنسازی تمرکز بر روی تقویت عضلات و عضله سازی است بنابراین نباید مانند پارالیفتینگ در وضعیت 90 درجه پاها و لگن را قرار دهید و تا حد ممکن باید به سمت پایین حرکت کنید.

اشتباه شماره 3 – انجام تمرینات بدنسازی با فشار بر روی پنجه پا به جای پاشنه پا سومین اشتباه می باشد.خم کردن لگن و زانوها بصورت توام ,فشار را از روی پنجه بر می دارد. همچنین نباید با زانوهای ضربدری و به هم نزدیک شده خم شوید و حرکت اسکوات را انجام دهید.

اشتباه شماره 4 – اشتباه بعدی در تمرینات بدنسازی در مورد عدم تنظیم زمان تنفس در حین تمرینات بدنسازی می باشد.اگر بازدم زودتر از زمان تعیین شده باشد باعث کاهش قدرت شما در حین تمرینات و حرکت اسکوات شده و همچنین باعث خمیدگی ستون فقرات در حین تمرین بدنسازی می شود.

اشتباه شماره 5 – استراحت نکردن و یا استراحت نا کافی بین ست های تمرینات بدنسازی فرصت ریکاوری به بدن شما نمی دهد. بنابراین 2 تا 3 دقیقه بین ست های بدنسازی و اسکوات باید استراحت کنید.

1396/11/05